Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

52. İsa Mesih’in tekrar gelişi bekleniyor mu?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Yuhanna 5:28-29….Bunu şaşmayın. Mezarda olanların hepsini O’nun sesini işitecekleri saat geliyor.

Yuhanna 14:2-3…..Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hzırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım.

1 Korintliler 15:23..Her biri sırası gelince dirilecek: İlk örnek olarak Mesih, sonra Mesih’in gelişinde Mesih’e ait olanlar.

1 Timoteyus 6:14-15..Tanrı, Mesih’i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır.

2 Timoteyus 4:1….Tanrı ve dirilerle ölüleri yargılayacak olan Mesih İsa’nın önünde, O’nun gelişi…

Titus 2:13*……..ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz.

İbraniler 9:28*….Mesih…İkinci kez…kendisini bekleyenleri kurtarmak için kendilerine görünecektir.

Yakub 5:7-8……..Rab’bin gelişine dek sabredin…Çünkü Rab’bin gelişi yakındır.

1 Petrus 5:4…….Baş çoban göründüğü zaman, yüceliğin solmaz tacına kavuşacaksınız.

1 Yuhanna 3:1-3….Mesih göründüğü zaman O’na benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü O’nu olduğu gibi göreceğiz.

Esinleme 1:14-15…Başı ve saçı ak yapağı gibi beyaz, kar gibi bembeyazdı. gözleri ise alev alev yanan bir ateşti sanki! Ayakları, fırında kor hale gelmiş parlak tunca benziyordu. Ve sesi, gürül gürül akan suların sesi gibiydi.

Esinleme 2:25……ben gelinceye dek sizde olana sımsıkı sarılın.

Esinleme 22:12…..İşte tez geliyorum…Alfa ve Omega benim.. birinci ve sonuncu, başlangıç ve son ben’im.

Esinleme 22:20…..Bütün bunlara tanıklık eden, “Evet, tez geliyorum!” diyor. Amin! Gel, ya Rab İsa!

KURANA GÖRE
Kur’an’da, Mesih’in tekrar gelişinden söz edilmemektedir.

Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’te İsa Mesih’in tekrar gelişiyle ilgili 73 ayet bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir