Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

48. İsa Mesih’in insanların günahlarını affedebileceği kabul edilir mi?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Markos 2:5-7*……İsa felçliye, “Oğlum, günahların bağışlandı” dedi. Tek Tanrı’dan başka kim günahları bağışlayabilir?

Markos 2:10-11…..İnsanoğlu’nun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip…

Luka 5:20……….Onların imanını gören İsa, “Dostum, günahların bağışlandı” dedi.

Luka 7:48……….İsa…kadına, “Günahların bağışlandı” dedi.

Elç. İş. 5:30-31…bağışlanma fırsatını vermek için Tanrı O’nu…Kurtarıcı olarak…

Elç. İş. 10:36-43*.Mesih…O’na inanan herkesin günahları O’nun adıyla bağışlanır.

Elç. İş. 13:38-39..şunu bilin ki, günahların bu Kişi aracılığıyla bağışlanacağı size…

Efesliler 1:7……Mesih’in kanının aracılığıyla…suçlarımızın bağışına sahibiz.

Efesliler 4:32…..Tanrı sizi Mesih’te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.

Kolosililer 1:13-14..O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlunun egemenliğine aktardı. O’nda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz.

Kolosililer 2:13…Siz suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken, Tanrı sizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarımızı O bağışladı.

1 Yuhanna 2:12…..Mesih’in adı uğruna günahlarınız bağışlandı.

Esinleme 1:5…….kendi kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış olan…Mesih…

KURANA GÖRE
Al-i İmrân 3:135*..Günahları da Allah’tan başka kim bağışlayabilir?

Maide 5:75*……..Mesih, bir elçiden başka bir şey değildir.

Maide 5:118……..Eğer onları bağışlarsan…sen daima üstünsün…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir