Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

42. İsa Mesih Allah’ın kendisi olarak kabul edilir mi?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
İşaya 7:14………bir oğul doğuracak, ve onun adını İmmanuel…

İşaya 9:6*………bize bir çocuk doğdu…onun adı…Kadir Allah…

Matta 1:18-24……İmanuel…“Tanrı bizimledir” demektir.

Matta 14:33……..Sen gerçekten Tanrı’nın Oğlusun…tapındılar

Markos 14:61-62….Yüce Olan’ın Oğlu Mesih sen misin?…İsa, “Ben’im” dedi.

Yuhanna 1:1 & 14…Başlangıçta Söz vardı…ve Söz Tanrı’ydı….Söz insan olup aramızda yaşadı.

Yuhanna 5:17-18….İsa…kendisini Tanrı’ya eşit kılıyordu.

Yuhanna 8:51 & 58..İsa…İbrahim doğmadan önce ben varım” dedi.

Yuhanna 10:25-33…İsa…Onlara sonsuz yaşam veririm..Ben ve Baba biriz…Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun.

Yuhanna 20:28-29*..Tomas O’na, “Rabbim ve Tanrım!”…İsa ona…

Romalılar 9:5……Mesih…sonsuza dek övülecek Tanrı’dır.

Romalılar 10:9-10..İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler…

1 Korintliler 1:8-9…Rabbimiz İsa Mesih…olan Tanrı…

Filipililer 2:5-11.Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde…

Kolosililer 1:15-22..Tanrı, doluluğunun tümünün O’nda…

Kolosililer 2:9….Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih’te

Titus 2:13………ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in…

Titus 3:4-6……..Kurtarıcımız Tanrı…Kurtarıcımız İsa…

İbraniler 1:8……Ama Oğul için şöyle diyor: “Ey Tanrı…

2 Petrus 1:1-2…..Tanrımız ve Kurtarıcımız İsa Mesih…

1 Yuhanna 5:19-20..Tanrı’nın Oğlu…Kendisi gerçek Tanrı…

Yahuda 1:3-4…….Tanrımızın…tek…Rabbimiz İsa Mesih’i..

Esinleme 1:17-18…İlk ve son ben’im. Diri olan ben’im. Ölmüştüm, ama…diri kalacağım.

KURANA GÖRE
Nisa 4:171………Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah’ın elçisi

Maide 5:17………“Allah, Meryem oğlu Mesih’tir.” diyenler küfre gitmişlerdir.

Maide 5:72*……..“Allah, ancak Meryem oğlu Mesih’tir.” diyenler…kâfir olmuşlardır.

Maide 5:75………Mesih, bir elçiden başka bir şey değildir.

Maide 5:116*…….Allah demişti ki: “Ey…İsa…sen mi…Beni…tanrı…dedin? Hâşâ.

Zuhruf 43:57-59….Meryem oğlu…O, sadece…bir kuldur.

Dipnot : İncil’de İsa Mesih’in “Rab’bin” (Allah’ın) bizzat kendisi olduğunu gösteren 367’den fazla ayet bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir