Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

38. İsa Mesih, olağanüstü hikmet ve bilgi sahibi midir?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Matta 9:3-4……..Onların ne düşündüklerini bilen İsa dedi…

Matta 11:27……..Babam her şeyi bana emanet etti. Oğul’u, Baba’dan başka kimse tanımaz.

Matta 12:25……..Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi:

Matta 24:3-25……İsa…İşte size önceden söylemiş bulunuyorum.

Luka 2:40……….Çocuk büyüyor, bilgelikte yetkinleşip güçleniyordu.

Luka 2:52……….İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor, Tanrı’nın ve insanların beğenisini kazanıyordu.

Luka 4:18-19…….Rab’bin Ruhu benim üzerimdedir…O beni…meshetti…beni gönderdi.

Luka 5:22……….Akıllarından geçeni sezen İsa onlara şöyle seslendi…

Luka 6:8………..İsa, ne düşündüklerini biliyordu.

Luka 9:46-47…….Akıllarından geçeni bilen İsa…onlara…

Yuhanna 1:48-50….Natanyel, “Beni nereden tanıyorsun?” diye sordu. İsa…önce seni…gördüm…

Yuhanna 2:24-25….İsa bütün insanların yüreğini bildiği için onlara güvenmiyordu.

Yuhanna 4:25-26*…Kadın İsa’ya, “Mesih denilen meshedilmiş Olan’ın geleceğini biliyorum” dedi. O gelince bize her şeyi bildirecektir.” İsa, “Seninle konuşan ben, Oyum” dedi.

Yuhanna 12:32-33…İsa bunu, nasıl öleceğini belirtmek için söylüyordu.

Yuhanna 16:30……Şimdi senin her şeyi bildiğini anlıyoruz.

Yuhanna 21:17-19…“Rab sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de bilirsin” dedi.

Koloseliler 2:2-3&9*.Tanrı’nın sırrını…ve bilginin tüm hazinelerinin saklı olduğu Mesih…

KURANA GÖRE
Al-i İmrân 3:45-48*İsa Mesih’dir…Ona Kitabı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek.

Maide 5:110*…….Allah…İsa…sana Kitab’ı hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğrettim.

Zuhruf 43:63…….İsa açık delillerle gelince…hikmet getirdim…bana itaat edin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir