Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

31. Kutsal Ruh’un insanların içine “yerleşmesiyle” ve “dolmasıyla” ilgili ayetler var mı?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Yoel 2:29-31*……Ruhumu dökeceğim…peygamberlik edecekler…

Luka 24:49………vaadettiğini size…gökten gelecek güçle kuşanıncaya dek kentte kalın.

Yuhanna 7:37-39….‘içinden diri su ırmakları akacaktır.’ Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı Ruh’la ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti.

Elç. İş. 1:4-5&8…Kudüs’ten ayrılmayın…Kutsal Ruh’la vaftiz edileceksiniz.

Elç. İş. 1:8…….Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız…tanıklarım olacaksınız.

Elç. İş. 2:1-4…..Ateşten dillere…İmanlıların hepsi Kutsal Ruh’la doldular…

Elç. İş. 2:16-18*..Bu gördüğünüz, Yoel peygamber…olaydır. Tanrı, tüm insanların üzerine Ruhumdan dökeceğim…peygamberlik edecekler.

Yuhanna 3:3-5……İsa…bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliğini göremez…Ruh’tan doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliğine girmez.

Yuhanna 14:16-17*..Ben de Baba’dan dileyeceğim ve O…Gerçeğin Ruhunu verecek…O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.

Yuhanna 20:21-23*..İsa…onların üzerine üfleyerek, “Kutsal Ruh’u alın!” dedi.

Romalılar 8:9……Tanrı’nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, siz benliğin değil, Ruh’un denetimindesiniz. Ama bir kişide Mesih’in Ruhu yoksa, o kişi Mesih’in değildir.

1 Korintliler 12:13..hepimiz…aynı Ruh’ta vaftiz olduk ve hepimizin aynı Ruh’tan içmesi…

2 Korintliler 1:21-22..Tanrı…bizi mühürledi ve…yüreklerimize Kutsal Ruh’u yerleştirdi.

Efesliler 1:13-14..iman ettiğinizde siz de vaadedilen Kutsal Ruh’la O’nda mühürlendiniz.KURANA GÖRE
Kur’an’da Kutsal Ruh’un insanların içine “yerleşmesiyle” ve “dolmasıyla” ilgili herhangi bir ayet yoktur!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir