Tanrı Hakkında Sorular

Tanrı herkesi mi sever yoksa sadece Hristiyanlar’ı mı sever?

Soru : Tanrı herkesi mi sever yoksa sadece Hristiyanlar’ı mı sever? Yanıt: Tanrı bir anlamda bütün dünyadaki herkesi sever (Yuhanna 3:16; 1 Yuhanna 2:2; Romalılar 5:8). Bu sevgi sadece Tanrı’nın bir sevgi Tanrısı olduğu gerçeğini temel alan kayıtsız şartsız bir sevgidir (1 Yuhanna 4:8, 16). Tanrı’nın bütün insanlık için olan sevgisi, Tanrı’nın insanları günahlarından ötürü hemen…
Devamı