Denizevleri 212. Sokak No:7 Atakum/SAMSUN
+90536 973 4679

Etiket: Kutsal Kitap

Kurtuluş Hakkındaki Sorular

Sonsuz kurtulmuşluk’ öğtretisi Kutsal Kitap’a uygun mudur?

Soru : Sonsuz güvenlik Kutsal Kitap’a uygun mudur? Yanıt: İnsanlar Mesih’i Kurtarıcıları olarak tanıdıklarında, Tanrı’yla sonsuz güvenliklerini garantileyen bir ilişkinin içine sokulurlar. Yahuda 24 şöyle bildirir: “Kurtarıcımız tek Tanrı, sizi düşmekten alıkoyacak, büyük sevinç içinde lekesiz olarak yüce huzuruna çıkaracak güçtedir.” Tanrı’nın gücü inanlıyı düşmekten alıkoyacak güçtedir. O’nun bizi Kendi yüce huzurunda sunması bize değil, O’na…
Devamı

Kutsal Ruh

Ruh’ta ölmek Kutsal Kitap’a uygun bir şey midir?

Soru : Ruh’ta ölmek Kutsal Kitap’a uygun bir şey midir? Yanıt : “Ruh’ta ölmek,” en yaygın şekliyle bir vaiz ellerini birisinin üzerine koyduğunda ve o kişi, güya Kutsal Ruh’un gücüne yenilerek yere düştüğünde gerçekleşir. Kutsal Ruh’ta ölmeyi uygulayanlar Kutsal Kitap’taki “ölü gibi ayaklarının dibine yığıldım” (Vahiy 1:17) ya da “yüzüstü yere yığıldım” (Hezekiel 1:28; Daniel 8:17-18, 10:7-9)…
Devamı

Kutsal Ruh

Oğul’dan maddesi nedir?

Soru : Oğul’dan maddesi nedir? Yanıt : Oğul’dan maddesi, kilisede Kutsal Ruh’la ilgili bir tartışma nedeniydi ve hâlâ da öyledir. Sorulan soru, “Kutsal Ruh kimden çıktı? Baba’dan mı yoksa Baba ve Oğul’dan mı?” sorusudur. Oğul’dan sözcüğünün Latincesi filioque’dir. İznik İnanç Bildirisi’ne, Kutsal Ruh’un Baba ve “Oğul’dan” çıktığını belirten “ve Oğul’dan” sözcükleri eklenmiş olduğu için bundan “Oğul’dan…
Devamı