Kral’dan Çok Kralcılar

Giriş: Hıristiyan olduktan sonra en büyük tehlike Ferisileşmektir. Bir çoğumuz Farklı bir geçmişten yada Farklı kültürün egemen olduğu bir toplumdan geldiğimiz için ister istemez Hıristiyan olduktan sonra bazen hayatlarımızda ferisilerin düşmüş olduğu hatalara ve günahlara düşmüş bir şekilde kendimizi bulabiliyoruz. Lütuf ve merhamet yerine daha çok yasacılık ve kurallara yönelmeye başlıyoruz. Günah veya hatalara düşen kardeşleri gördüğümüz zaman onlara tıpkı Tanrı’nın bize gösterdiği…
Devamı